Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Před objednáním zboží se, prosím, seznamte s našimi obchodními podmínkami. Objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

 

Všeobecné informace

Vydavatelem katalogu a prodejcem zboží je Jana Drobilová Holcová, Bydliště Malý Ratmírov 32, PSČ 377 01,  Blažejov.

Zasílat objednávky a kontaktovat nás můžete prostřednictvím elektronické pošty na adrese: eshop@mimiobchudek.czTato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Kontaktujete-li nás uvedeným způsobem, rádi Vás informujeme o nabízeném zboží, zodpovíme Vaše dotazy a přijmeme Vaše podněty.

Ujišťujeme Vás, že veškeré zboží splňuje požadavky stanovené právními předpisy, především vyhláškou č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do tří let.

 

 

Objednávka zboží

Objednávat lze zboží, které je obsaženo v platném vydání tištěného katalogu nebo v aktuální verzi internetového obchodu, a to za podmínek tam uvedených. Zboží lze objednat elektronickou poštou na adrese : eshop@mimiobchudek.cz prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte internetového obchodu www.mimiobchudek.cz.

V objednávce vždy uveďte Vaše jméno a adresu, telefonické spojení, katalogové označení objednávaného zboží (včetně velikosti a jiných vlastností, které jsou Vám dány na výběr) a objednávané množství. Číslo objednávky (objednáte-li přes www.mimiobchudek.cz) používejte při komunikaci s námi, usnadníte tím vyřízení Vašich požadavků. Upozorněte nás také, pokud Vaše osobní údaje evidujeme nepřesně nebo pokud dojde k jejich změně.

Objednávku můžete zrušit nebo změnit do dvou hodin poté, co ji obdržíme, pokud jsme Vám již zboží nezaslali. Výjimečně, dovolí-li to provozní podmínky, lze objednávku zrušit nebo změnit i po této lhůtě. Objednávku, kterou měníte, vždy identifikujte číslem objednávky, nebo Vaším jménem a adresou.

 

Vyřízení objednávky

Zboží zasíláme do 10 pracovních dnů po obdržení objednávky. Pokud by některá objednávka nemohla být vyřízena včas, bez odkladu Vás budeme kontaktovat a navrhneme náhradní řešení, případně dohodneme jiný postup.

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty nebo službou PPL na dobírku na adresu uvedenou v objednávce. Můžete nás požádat, abychom Vám zboží zaslali bez dobírky; v takovém případě zboží zašleme poté, co obdržíme platbu. Zaslat zboží na dobírku nelze do zahraničí.

 

Vyhrazujeme si právo Vaši objednávku rozdělit, tzn. část zboží Vám zaslat dříve a část později. Přejete-li si zaslat veškeré objednané zboží najednou, poznamenejte to v objednávce.

V případě, že se nám zásilka vrátí jako nedoručená a budete žádat o její opětovné zaslání, bude Vám účtováno nové poštovné.

Zboží lze vyzvednout také osobně po předchozí domluvě v provozovně v Jindřichově Hradci - Dolním Skrýchově.

 

Platba za zboží

Za zboží zaplatíte cenu uvedenou v aktuální verzi internetového katalogu. V rámci vnitrostátních objednávek připočteme k ceně zboží poštovné + manipulační poplatek:

 

Vrácení a výměna zboží

Nevyhovuje-li Vám zboží, máte možnost je do 14 dnů od převzetí vrátit. Je možné vrátit pouze zboží bezvadné (má-li zboží vady, postupuje se podle ustanovení o reklamaci zboží) a nepoužité, a to v nepoškozeném originálním obalu. Zboží zašlete zpět prostřednictvím České pošty (nikoli na dobírku) s kopií faktury, kterou jste od nás obdrželi.


Reklamační řád

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

„Prodávající“ je Jana Drobilová Holcová, Malý Ratmírov 32, 377 01 Blažejov.

„Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

 

2. Záruční podmínky

Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

3. Vyřízení reklamace

 

Reklamace se uplatňují v provozovně Prodávajícího na adrese Malý Ratmírov 32, 377 01 Blažejov a to osobně nebo zasláním reklamovaného zboží.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží.

Reklamovat zboží nelze, pokud jeho vady vznikly nešetrným zacházením s výrobkem, jeho nedostatečnou údržbou nebo nedodržením návodu k použití.

Informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle  606 648 858.

 

4. Závěrečná ustanovení

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. ledna 2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.


Kategorie
Panel uživatele
Facebook
Facebook Mimiobchůdek.cz D-KARA
 Milan Havlík
Partneři
VLNIKA
Lovely Hair